Item: 0
- Tổng cộng : 0 ₫
Your Cart is currently empty!
Product

Công bố thông tin

File đính kèm

Công ty CP Bao bì Sài Gòn đã nhận được đơn xin nghỉ việc từ ngày 02/05/2019 của ông Võ Minh Hiệp- Phó Tổng giám đốc công ty từ

QĐ miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Tấn Tặng : File đính kèm

QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đức Bảo Hiệp: File đính kèm

QĐ bổ nhiệm bà Hoàng Thị Diễm Châu giữ chức Kế toán trưởng Công ty: File đính kèm

Công bố thông tin: File đính kèm

Đơn từ nhiệm: File đính kèm

Công bố thông tin: File đính kèm

Địa chỉ nhà máy

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ nhà máy.