Item: 0
- Tổng cộng : 0 ₫
Your Cart is currently empty!
Product

Bao bì dược phẩm và thực phẩm chức năng

Công nghiệp bao bì ngày càng phát triển, trong đó bao bì dành cho dược phẩm cũng ngày càng phổ biến và được quan tâm nhiều hơn. Các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn GMP dành cho công nghiệp bao bì dược phẩm.

Pharmaceutical packaging (or drug packaging) is the packages and the packaging processes for pharmaceutical preparations. It involves all of the operations from production through distribution channels to the end consumer.

Pharmaceutical packaging is highly regulated but with some variation in the details, depending on the country of origin or the region. Several common factors can include: assurance of patient safety, assurance of the efficacy of the drug through the intended shelf life, uniformity of the drug through different production lots, thorough documentation of all materials and processes, control of possible migration of packaging components into the drug, control of degradation of the drug by oxygen, moisture, heat, etc., prevention of microbial contamination, sterility, etc. Packaging is often involved in dispensing, dosing, and use of the pharmaceutical product. Communication of proper use and cautionary labels are also regulated. Packaging is an integral part of pharmaceutical product.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Thời gian làm việc

Hân hạnh được phục vụ bạn vào các ngày.

Địa chỉ nhà máy

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ nhà máy.